Μεσονύχτια Ένεση

H ένεση αυτή (Profasi / Pregnyl / Ovitrelle) γίνεται για την τελική ωρίμανση των ωαρίων και είναι σχεδόν όμοια με την ορμόνη LH που εκκρίνεται στη μέση ενός φυσιολογικού κύκλου, 36 ώρες πριν την ωορρηξία. Την ονομάζουμε έτσι, επειδή γίνεται κοντά στα μεσάνυχτα, προκειμένου να επακολουθήσει η ωοληψία 36 ώρες αργότερα, δηλ. το μεθεπόμενο πρωινό. Μετά τη χορήγηση της μεσονύχτιας ένεσης σταματάτε τις ενέσεις (Suprefact / Daronda / Arvecap) καθώς και τις ενέσεις (Puregon, Gonal-F, Altermon, Menogon, Merional, Luveris).

H χορήγηση της ένεσης αυτής προϋποθέτει την ύπαρξη ώριμων ωοθυλακίων μεγέθους τουλάχιστον 18 x 18 χιλ. και τα αντίστοιχα επίπεδα οιστραδιόλης στο αίμα. Εάν δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις αυτές, οι πιθανότητες επιτυχίας είναι μικρές και μπορεί να αποφασίσουμε την ακύρωση της προσπάθειας. Επίσης, το πρόγραμμα μπορεί να διακοπεί αν οι ωοθήκες διεγερθούν υπέρμετρα. Παρ' όλη τη στενή παρακολούθηση οι παραπάνω ανεπιθύμητες καταστάσεις μπορεί να εμφανιστούν στα καλύτερα Κέντρα διεθνώς και σε ποσοστό περίπου 10%.

Τέλος, συνιστάται μία αποχή 2-5 ημερών πριν την ωοληψία. Το σπέρμα μπορείτε να το προσκομίζετε χωρίς πρόβλημα από το σπίτι μέσα σε κατάλληλα πλαστικά δοχεία και σε χρόνο μέχρι και 120 λεπτά.

Πίσω