Μία ακόμη γυναίκα, ηλικίας 40 ετών, έφερε στον κόσμο το παιδί της χρησιμοποιώντας κατεψυγμένο ωάριο. Η μέθοδος ονομάζεται υαλοποίηση και δίνει τη δυνατότητα στις γυναίκες να καταψύχουν ωάριά τους, να τα αποψύχουν και να τα γονιμοποιούν όταν αυτές επιθυμούν να αποκτήσουν παιδί. Σύμφωνα με τον γυναικολόγο, με εξειδίκευση στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, κ. Μ.Μαστρομηνά ως σήμερα οι ειδικοί επιστήμονες μπορούσαν να καταψύξουν μόνο έμβρυα. «Η υαλοποίηση όμωςμας δίνει τη δυνατότητα να καταψύχουμε ωάρια,να τα αποψύχουμε,όταν η γυναίκα θέλει να αποκτήσει παιδί,ακολούθως να τα γονιμοποιούμε και να τα εμφυτεύουμε στη μήτρα της» τόνισε.

Η υαλοποίηση εφαρμόζεται στην Ιαπωνία, στις ΗΠΑ, στην Αυστραλία, στην Ισπανία και στην Ιταλία. Στις χώρες που εφαρμόζεται έχουν γεννηθεί περισσότερα από 1.400 παιδιά. Οπως ανέφερε ο κ. Μαστρομηνάς, η Ελλάδα είναι η έκτη χώρα στον κόσμο και η τρίτη στην Ευρώπη που εφαρμόζει τη μέθοδο. Η υαλοποίηση, πρόσθεσε, δίνει ελπίδα σε πολλές γυναίκες που βρίσκονται σε αναπαραγωγική ηλικίακαι ιδιαίτερα σε εκείνες που επιθυμούν τη διατήρηση της γονιμότητάς τους πριν από χημειοθεραπεία ή ακτινοβολία και τη φύλαξη των ωαρίων πριν από πιθανές καταστρεπτικές γυναικολογικές χειρουργικές επεμβάσεις. Το θέμα θα συζητήσουν οι ειδικοί επιστήμονες οι οποίοι θα παρακολουθήσουν τις εργασίες του 3ου Επιστημονικού Συμποσίου για την Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή, το οποίο θα διοργανωθεί στις 27 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα.

Πηγή: Το Βήμα

Ημερομηνία: 25/09/2008