Οι συχνότερες ερωτήσεις για τον Προεμφυτευτικό Γενετικό Έλεγχο είναι οι παρακάτω:

1. Τι είναι η βιοψία εμβρύου και αν είναι ασφαλής όσον αφορά την επιβίωση των εμβρύων;
Η βιοψία εμβρύου είναι η λήψη ενός ή περισσοτέρων κυττάρων ανάλογα με το στάδιο της ανάπτυξης του εμβρύου.

Η βιοψία είναι μια ασφαλής διαδικασία όσον αφορά την επιβίωση των εμβρύων όταν εκτελείται από έμπειρο εμβρυολόγο. Τα επιστημονικά δεδομένα που έχουν δημοσιευθεί μέχρι σήμερα και αφορούν σε 130000 γεννήσεις δείχνουν ότι η συχνότητα παιδιών που γεννιούνται με εκ γενετής ελαττώματα ύστερα από εξωσωματική γονιμοποίηση με βιοψία δε διαφέρει από εκείνη των παιδιών που γεννιούνται από εξωσωματική γονιμοποίηση.