Η έρευνα της Inge Liebaers, καθηγήτριας του Κέντρου Ιατρικής Γενετικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο των Βρυξελλών και μέλος του Τμήματος Εμβρυολογίας και Γενετικής στο Vrije Universiteit των Βρυξελλών (VUB) η οποία δημοσιεύεται στο τεύχος Ιανουαρίου του περιοδικού Human Reproduction, είναι η καλύτερη απάντηση που δίδεται εώς σήμερα για το ζήτημα της ενδεχόμενης επικινδυνότητας της μεθόδου βιοψίας των εμβρύων στην εξωσωματική γονιμοποίηση.

Πιο συγκεκριμένα μελετήθηκε το κατά πόσον η απομάκρυνση (ή αλλιώς βιοψία) ενός ή δύο κυττάρων από το έμβρυο, για να ελεγχθεί για κληρονομικές παθήσεις ή γενετικές ανωμαλίες, μπορεί να θέτει τα νεογνά σε μεγαλύτερο κίνδυνο για άλλα προβλήματα υγείας. Οι συγγραφείς επισημαίνουν:

"Το κύριο συμπέρασμα είναι ότι η βιοψία εμβρύων στην εξωσωματική γονιμοποίηση δε φαίνεται να προσθέτει κινδύνους, όπως π.χ. οι δυσπλασίες, για την υγεία των νεογνών που γεννιούνται ύστερα από την προκείμενη διαδικασία (PGD/PGS)"

Τσορβά Ερικαίτη - Γενετίστρια - 'Εμβρυογένεσις'

Πηγή: http://www.eshre.com/ESHRE/English/Press-Room/Press-Releases/2009-Press-Releases/December/Study-shows-that-embryo-biopsy-is-safe/page.aspx/897