Η εξωσωματική ωρίμανση ωαρίων περιλαμβάνει τη συλλογή ωαρίων από τις ασθενείς σε ανώριμο στάδιο (Germinal Vesicle Stage-GV), χωρίς τη διέγερσή των ωοθηκών με χρήση γοναδοτροπινών, και την ωρίμανσή τους με τη χρήση ειδικών καλλιεργητικών υλικών στο εργαστήριο.

Το βασικότερο πλεονέκτημα της παραπάνω τεχνικής είναι η αποφυγή της χρήσης γοναδοτροπινών για την διέγερση των ωοθηκών κατά την διαδικασία της εξωσωματικής. Έτσι η όλη διαδικασία γίνεται λιγότερο επίπονη για την ασθενή, ενώ αποφεύγονται επικίνδυνες καταστάσεις όπως η υπερδιέγερση ωοθηκών σε ασθενείς με πολυκυστικές ωοθήκες.

Ένα άλλο πλεονέκτημα της παραπάνω τεχνικής είναι το μειωμένο κόστος για τον κύκλο της εξωσωματικής. Η αποφυγή της χρήσης γοναδοτροπινών μπορεί να μειώσει σημαντικά το κόστος μιας εξωσωματικής όπου θα λάβει χώρα εξωσωματική ωρίμανση ωαρίων.