Η Εμβρυογένεση συμμετείχε σε Ευρωπαϊκό σεμινάριο που διεξήχθει στο Λονδίνο 22-23 Μαρτίου 2010 για την πιστοποίηση των εργαστηρίων που ασχολούνται με την προεμφυτευτική διάγνωση.