Μετά από 30 χρόνια εφαρμογής της τεχνολογίας της Εξωσωματικής Γονιμοποίησης είναι πλέον σαφέστερες όλες οι παράμετροι που την διέπουν. Όπως για παράδειγμα οι ενδείξεις, τα ποσοστά επιτυχίας, οι παρενέργειες, κ.τ.λ. Παράλληλα όμως, με την Εξωσωματική Γονιμοποίηση και λόγω αυτής αναπτύχθηκαν και τομείς όπως η Μοριακή βιολογία, η Γενετική, η Εμβρυολογία κ.ο.κ

Σήμερα στα χρόνια της 'ωριμότητας' γνωρίζουμε καλύτερα τις εργαστηριακές συνθήκες για την ανάπτυξη των εμβρύων. Τα πρωτόκολα διέγερσης των ωοθηκών είναι πιο ήπια. Οι πολύδυμες κυήσεις μειώνονται με την τοποθέτηση μικρότερου αριθμού εμβρύων. Η διαδικασία έχει απλουστευθεί και είναι πιο φιλική για την ασθενή. Τα ποσοστά επιτυχίας από το 20% της δεκαετίας του '80 σήμερα κυμαίνονται πάνω σε μέσον όρο από 40%.
Μπορεί λοιπόν χωρίς υπερβολή να ειπωθεί ότι τα τελευταία χρόνια συντελείται μια μεγάλη επανάσταση στον τομέα της εξωσωματικής γονιμοποίησης και των συναφών τεχνικών. Ας δούμε μερικές από αυτές.