1.Η Εξωσωματική δεν επιτυγχάνει ποτέ με την πρώτη προσπάθεια. Μύθος

Βάσει διεθνών στατιστικών, η πλειονότητα των νέων ζευγαριών σε ποσοστό πάνω από 60% θα επιτύχει με την πρώτη προσπάθεια. Γυναίκες μετά την ηλικία των 40 ετών έχουν μικρότερα ποσοστά επιτυχίας και γενικά απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες.

mastrominas

2. Απαιτούνται πολλές προσπάθειες για την επιτυχία. Μύθος

Εχει βρεθεί στατιστικά ότι σήμερα με την τρομερή εξέλιξη της τεχνολογίας ένα ζευγάρι θα πρέπει να έχει επιτύχει με την ολοκλήρωση 3-4 προσπαθειών. Μετά τον αριθμό αυτό τα ποσοστά μειώνονται σημαντικά και πρέπει να συζητηθεί και να ανασκοπηθεί διεξοδικά από το επιστημονικό προσωπικό η όλη προσπάθεια και να προταθούν λύσεις.

3. Μετα την εμβρυομεταφορά πρέπει να είμαι ακίνητη μέχρι το τέστ. Μύθος

Τα έμβρυα δεν μετακινούνται η ‘πέφτουν’ με τις κινήσεις του σώματος.

Ολες οι επιστημονικές μελέτες αλλά και οι σύγχρονες Μονάδες Εξωσωματικής διεθνώς δεν βάζουν περιορισμούς σε μία λογική δραστηριότητα μετά την εμβρυομεταφορά.

4. Τα φάρμακα της Εξωσωματικής μπορεί να προκαλέσουν καρκίνο. Μύθος

Εδώ και 35 χρόνια που χρησιμοποιούνται τα φάρμακα αυτά δεν έχει βρεθεί σε καμία επιστημονική μελέτη συσχέτιση με γυναικολογικό καρκίνο (μαστών, μήτρας ωοθηκών)

Πρόκειται για ορμόνες που κυκλοφορούν στον οργανισμό της γυναίκας και χορηγούνται για ένα μικρό διάστημα 10-12 ημερών σε λίγο μεγαλύτερη δοσολογία.

5. Ολα τα Κέντρα εξωσωματικής είναι τα ίδια. Μύθος

Υπάρχουν μεγάλες διαφορές από κέντρο σε κέντρο που αφορούν την εμπειρία, την υποδομή και το Εργαστήριο. Η εξωσωματική είναι ιατρική διαδικασία που εμπεριέχει υψηλή ειξιδίκευση, προηγμ.ένο τεχνολογικό εξοπλισμό και διαρκή ενημέρωση.

6. Η διαδικασία είναι πολύ απαιτητική και επώδυνη. Μύθος

Σήμερα η όλη διαδικασία είναι πολύ φιλική, διαρκεί 2 εβδομάδες, δεν απαιτεί άδεια απο την εργασία και δεν διαταράσσει καθόλου την καθημερινότητα του ζευγαριού.

7. Η Εξωσωματική είναι ψυχολογικά επιβαρυντική διαδιακασία. Αλήθεια

Είναι πολύ ανθρώπινο να υπάρχει στρες και μία ψυχολογική καταπόνιση αφού δημιουργούνται προσδοκίες που μπορεί να μην επαληθευτούν. Είναι πολύ φυσιολογικό να υπάρχει αγωνία για το αποτέλεσμα.

Εδώ λοιπόν έχει σημασία η θαλπωρή και η αγκαλια του Κέντρου προς το ζευγάρι αλλά και η καλή σχέση μεταξύ τους.

8. Τα παιδιά της Εξωσωματικής είναι απολύτως υγιή. Αλήθεια

Μέχρι σήμερα έχουν γεννηθεί περισσότερα από 6 εκατομμύρια παιδιά διεθνώς.

Τόσο η σωματική όσο και η πνευματική-συναισθηματική υγεία των παιδιών αυτών δεν διαφέρει από τα άλλα παιδιά. Τουναντίον, σε κάποιες μελέτες τα παιδιά της εξωσωματικής έχουν καλύτερες επιδόσεις στο σχολείο ίσως λόγω της αυξημένης γονεικής φροντίδας!

 

Μηνάς Μαστρομηνάς