Διερεύνηση Γυναικείας Γονιμότητας

Νέες έρευνες αναδεικνύουν ότι η γυναικεία γονιμότητα μπορεί να επηρεαστεί από επιβαρυντικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες (όπως ατμοσφαιρική ρύπανση) καθώς και από καθημερινές συνήθειες (κάπνισμα, κακή διατροφή κοκ).

Στα πλαίσια αυτά, προσφέρουμε ένα πλήρες πρόγραμμα προληπτικής διερεύνησης γονιμότητας.

Τι συμβουλεύουν οι ειδικοί:
Μετά τα 28 εντάξτε τον Έλεγχο Γονιμότητας στον ετήσιο CheckUp σας και προγραμματίστε τα όνειρά σας χωρίς άγχος

 

Πίσω