Τα προγράμματα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής απαιτούν σωστή τεχνική και εμπειρία. Τα τελευταία χρόνια, η επιστήμη έχει σημειώσει τεράστια άλματα κι έτσι πλέον, τα ζευγάρια που αποκτούν ένα ή περισσότερα παιδιά με αυτή την τεχνική είναι πολλά.

Τα βασικά στάδια της διαδικασίας είναι οι εργαστηριακές εξετάσεις, η πρόκληση πολλαπλής ωορρηξίας, η ωοληψία και η προετοιμασία σπέρματος και τέλος η εμβρυομεταφορά.

Περισσότερες πληροφορίες για κάθε στάδιο της διαδικασίας μπορείτε να βρείτε στις αντίστοιχες κατηγορίες.

Τα 5 βασικά βήματα

ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

1

Ελεγχόμενη
Διέγερση Ωοθηκών

Ελεγχόμενη Διέγερση Ωοθηκών
2

Ωοληψία
 

Ωοληψία
3

Προετοιμασία
Σπέρματος & Ωαρίων

Προετοιμασία Σπέρματος & Ωαρίων
4

Γονιμοποίηση
Ωαρίων

Γονιμοποίηση Ωαρίων
5

Εμβρυομεταφορά
 

Εμβρυομεταφορά

Εργαστηριακές εξετάσεις

Εργαστηριακές εξετάσεις

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ένα ζευγάρι, πριν την έναρξη του προγράμματος Εξωσωματικής Γονιμοποίησης, πρέπει να υποβληθεί σε κάποιους συγκεκριμένους βασικούς αιματολογικούς και ορμονολογικούς ελέγχους.

Εξειδικευμένες εξετάσεις

Εξειδικευμένες εξετάσεις

Ανάλογα με το ιστορικό του ζευγαριού, αν υπάρχουν περαιτέρω προβλήματα υγείας, τότε διενεργούνται πιο εξειδικευμένες εξετάσεις. Από τη στιγμή που θα ολοκληρωθούν οι εργαστηριακοί έλεγχοι και αξιολογηθούν τα αποτελέσματα, το ζευγάρι, εάν και εφόσον τα αποτελέσματά αυτά τους το επιτρέπουν, μπορεί να προχωρήσει σε πρόγραμμα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης.

Πίσω