Είναι φυσικό ένα νέο ζευγάρι (γυναίκα κάτω των 40 ετών) που διάγει έναν υγιεινό τρόπο διαβίωσης και έγκαιρα απευθύνεται σε μία επιστημονική ομάδα με εμπειρία και γνώση, η οποία θα προσφέρει εξατομικευμένη θεραπεία υψηλού επιπέδου, να προσβλέπει σε εξαιρετικές προοπτικές επιτυχίας. Η καλή ‘χημεία’ και συνεργασία επίσης του ζευγαριού με την επιστημονικό και λοιπό προσωπικό συνεισφέρει στο θετικό αποτέλεσμα.

Πίσω