Το πρόγραμμα προβλέπει την τακτική παρακολούθηση υπερηχογραφικά και ορμονικά της πρόκλησης πολλαπλής ωορρηξίας. Επειδή για εμάς είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζετε λεπτομέρειες, μπορείτε να ανατρέξετε στις αντίστοιχες κατηγορίες ώστε να αντλήσετε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με: