Το ελληνικό κράτος προσφέρει τη δυνατότητα δωρεάν χορήγησης φαρμάκων εξωσωματικής γονιμοποίησης σε όλες τις ασφαλισμένες στον ΕΟΠΥΥ. Προκειμένου να λάβετε τα φάρμακα της εξωσωματικής γονιμοποίησης, είναι απαραίτητο να συγκεντρώσετε και να προσκομίσετε αυτοπροσώπως στη επιτροπή μία σειρά από πρωτότυπα έγγραφα (πιστοποιητικά, ιατρικές εξετάσεις και γνωματεύσεις, συμβολαιογραφικές πράξεις κλπ.)

Στο ιατρείο μας σας βοηθάμε να συγκεντρώσετε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να σας χορηγηθούν τα φάρμακα δωρεάν.

Γενικές πληροφορίες

 • Κάθε ασθενής έχει δικαίωμα να κάνει αίτηση έως και 2 φορές (χορήγηση σκευασμάτων για 4 κύκλους συνολικά) για εξωσωματική γονιμοποίηση στην ειδική επιτροπή του ΕΟΠΥΥ.
 • Κάθε έγκριση συνταγογράφησης από την επιτροπή, αντιστοιχεί σε ποσότητα φαρμάκων για δύο κύκλους. Η ασφαλιζόμενη δικαιούται να κάνει τη 2η συνταγογράφηση αφού έχουν παρέλθει 4 μήνες από την 1η συνταγογράφηση.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας / διαβατηρίου
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου τελευταίου εξαμήνου ή Συμβολαιογραφική πράξη ή Σύμφωνο συμβίωσης
 • Αποδεικτικό Ασφαλιστικής ικανότητας μέσω ΑΤΛΑΣ
 • Αποδεικτικό Διεύθυνσης κατοικίας (μέσω TAXIS NET ή Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο)
 • Υπεύθυνη Δήλωση (μέσω ΚΕΠ, Αστυνομία, gov.gr)
 • Έλεγχος ζεύγους για τους ιούς της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV-1, HIV-2), ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ B, ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C, ΣΥΦΙΛΗ, τελευταίου εξαμήνου.
 • Ορμονολογικός έλεγχος (FSH, LH, E2, PRL, TSH, T3, T4)
 • Εξέταση Β’ χοριακής γοναδοτροπίνης έως και 15 ημέρες προ προσέλευσης στην επιτροπή
 • Ενδοκολπικό υπερηχογράφημα τελευταίου εξαμήνου
 • Υστεροσαλπιγγογραφία τελευταίας πενταετίας ή υπερηχογραφική σαλπιγγογραφία τελευταίου έτους ή Έκθεση λαπαροσκόπησης ή Πρακτικό χειρουργείου
 • Δύο πλήρη σπερμοδιαγράμματα του συζύγου/ συντρόφου, τελευταίου έτους
 • Απαιτούνται επιπλέον, και κατά περίπτωση:

- Γνωμάτευση από ουρολόγο (περίπτωση παθολογικού σπερμοδιαγράμματος)

- Δοκιμασία (-ες) ενεργοποίησης σπέρματος & γνωμάτευση (-εις) εκτελούντος γιατρού (περίπτωση αποτυχημένων σπερματεγχύσεων)

- Βιοψία όρχεων (περίπτωση πλήρους αζωοσπερμίας)

- Πιστοποιητικό από τράπεζα σπέρματος & Συμβολαιογραφική πράξη (περίπτωση ετερόλογης εξωσωματικής)

- Συμβολαιογραφική πράξη συναίνεσης ζεύγους (περίπτωση προεμφυτευτικής γενετικής διάγνωσης)

- Έκθεση προηγούμενων προσπαθειών & φωτοαντίγραφα προηγούμενων αποφάσεων για εκ νέου έγκριση φαρμάκων από τον ΕΟΠΥΥ

 • Έντυπο παραπομπής

 

Έγγραφα του ΕΟΠΥΥ

- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

- ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ

- ΠΡΟΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

- ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ

- ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΩΝ IVF Ή ICSI

Επιτροπές του ΕΟΠΥΥ

Ανάλογα με την περιοχή διαμονής σας, επιλέγετε την εκάστοτε επιτροπή του ΕΟΠΥΥ.

Πληροφορίες σχετικά με τις επιτροπές, μπορείτε να βρείτε εδώ.

Πίσω