Υστεροσκόπηση & λαπαροσκόπηση

Διαγνωστική και Χειρουργική Υστεροσκόπηση

Η υστεροσκόπηση παρέχει την δυνατότητα ελέγχου και χειρουργικής παρέμβασης στο εσωτερικό της μήτρας που δεν παρέχει καμία άλλη μέθοδος.

Πολύποδες, ενδομητρικές συμφύσεις και ινομυώματα μπορούν να θεραπεύουν χειρουργικά χωρίς διανυκτερευση στο νοσοκομείο.

Διαγνωστική και Χειρουργική Λαπαροσκόπηση

Πρόκειται για χειρουργική μέθοδο που παρέχει τη δυνατότητα πραγματοποίησης της πλειοψηφίας των γυναικολογικών επεμβάσεων χωρίς τομή μέσω μικρών οπών στην κοιλιά διαμέτρου 4-10 χιλιοστών και με τη χρήση ειδικής κάμερας.

Χρησιμοποιείται για την διάγνωση και αντιμετώπιση ενδομητρίωσης, ινομυωμάτων, συμφύσεων, υδροσαλπίγγων με στόχο είτε τη φυσική σύλληψη είτε την βελτίωση των αποτελεσμάτων στις θεραπείες υπογονιμότητας.

Πίσω