Καλλιέργεια Ενδομητρίου (PCR)

Μοριακός Έλεγχος Αερόβιων Βακτήρια-Μυκόπλασμα/Ουρεόπλασμα/Χλαμύδια.

Το μικροβίωμα είναι γενετικό υλικό όλων των μικροβίων – βακτηρίων, μυκήτων, πρωτοζώων ιών που ζουν στον ανθρώπινο οργανισμό.

Το μικροβίωμα του ενδομητρίου τα τελευταία χρόνια είναι ένα νέο πεδίο έρευνας που ασχολείται με την αλληλεπίδραση ξενιστή μικροβιώματος αλλά και την φυσιολογική και λειτουργική επίδραση του μικροβιώματος στο μικροπεριβάλλον του ενδομητρίου και στους μηχανισμούς που μπορούν να επηρεάσουν την γονιμότητα.

Υπάρχουν αρκετές νέες μελέτες όπου δείχνουν πως το μικροβίωμα του ενδομητρίου μπορεί να επηρεάσει την εμφύτευση, να οδηγήσει σε απώλεια εγκυμοσύνης αλλά και σε άλλες γυναικολογικές παθήσεις.

Ο έλεγχος με PCR (μοριακές τεχνικές) του μικροβιώματος του ενδομητρίου μπορεί να μας δώσει λύσεις σε περιπτώσεις όπου μπορεί να υπάρχουν αποτυχίες σύλληψης ή εμφύτευσης αλλά και σε απώλεια εγκυμοσύνης χωρίς να μπορούν να αποδοθούν κάπου οι αιτίες τους.

Πίσω