Επαναλαμβανόμενες Αποβολές

Ένα συχνό πρόβλημα που ταλαιπωρεί ένα μέρος γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας είναι η απώλεια κύησης. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να παρουσιαστεί ως μία βιοχημική κύηση, δηλαδή ως ένα θετικό τέστ χοριακής που όμως δεν προχωρά σε δημιουργία εμβρυικού σάκου ή ως παλίνδρομος κύηση, όπου το έμβρυο παρουσιάζει βραδεία, ανώμαλη ανάπτυξη και είτε αποβάλλεται αυτόματα είτε χρειάζεται να γίνει χειρουργική αφαίρεση (απόξεση του εμβρύου).

Αν και πρόκειται για ένα πολύ σκοτεινό κομμάτι στην επιστήμη της ανθρώπινης αναπαραγωγής, υπάρχουν ωστόσο παθοφυσιολογικές καταστάσεις που προδιαθέτουν στην εμφάνιση αυτού του προβλήματος, και άρα μπορούν αποτελεσματικά να προβλεφθούν ώστε να θωρακίσουμε μια μελλοντική εγκυμοσύνη.

Παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν στην απώλεια κύησης

Πίσω