Παράγοντες που επηρεάζουν το σπέρμα

Ο ανδρικός παράγοντας υπογονιμότητας ευθύνεται για το 20-30% των περιπτώσεων που καταφεύγουν σε θεραπείες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Mε τη βασική ανάλυση σπέρματος αξιολογείται ο όγκος, η συγκέντρωση και η κινητικότητα των σπερματοζωαρίων.

Παρόλα αυτά το 50% των περιπτώσεων που να σχετίζονται με την ανδρική υπογονιμότητα χρειάζονται περισσότερο συστηματική ανάλυση.

Η ανδρική υπογονιμότητα μπορεί να σχετίζεται με χαμηλή παραγωγή σπερματοζωαρίων, ανώμαλη λειτουργία του σπέρματος, οξειδωτικό στρες ή σε παρεμπόδιση της απελευθέρωσης των σπερματοζωαρίων κατά την εκσπερμάτωση.

Πίσω