Διερεύνηση Ανδρικής Γονιμότητας

Διερευνούμε τις αιτίες Δίνουμε τις λύσεις!

Σύμφωνα με τις τελευταίες μελέτες η ηλικία των 35 ετών δεν αποτελεί κομβικό σημείο για τη γονιμότητα μόνο της γυναίκας αλλά και του άνδρα.

Ένα στα έξι ζευγάρια αναπαραγωγικής ηλικίας στη χώρα μας αντιμετωπίζουν προβλήματα υπογονιμότητας.

Σχετικές έρευνες δείχνουν πως ο ανδρικός παράγοντας είναι υπεύθυνος για το 40% των περιπτώσεων, ακριβώς δηλαδή το ίδιο ποσοστό που αφορά τον γυναικείο παράγοντα.

Τα 3 Βασικά Βήματα Διερεύνησης Ανδρικής γονιμότητας είναι τα παρακάτω:

 

Πίσω